тръгване

Вървя по гладко асфалтирания път, който води извън селото. Аз съм единственият пешеходец. Чувам колите идващи отзад и отпред дълго преди да ме задминат. Сигурно е от чистия въздух тук горе. Чудя се какво ли си мислят шофьорите и дали изобщо ги интересува защо вървя по този пуст, но гладък път в планината. За щастие,…

ефимерни хабитати

По не-случайност, това е името на един мой не особено добре изпълнен, но все пак изпълнен мини-проект вдъхновен от апартамента, който Ксения обитаваше в Целе и от един неин коментар, че този апартамент не й е дом. Аз не съм като нея в това отношение. Помня как веднъж Румито ми каза, че на Овните им…