През зелената врата

Понякога няма нищо по-хубаво от това да излезеш от обикновения живот, но не през онази врата, през която всички излизаме само веднъж, а през някоя от хилядите други безобидни вратички. В голямата къща, в която живеем, има хиляди малки тайни долапчета с вкусна храна, хиляди спални с легла, застлани с бели прани чаршафи и с…

Как се описва неописуемото?

Мога да отида на кардиолог, да си спомня за последните два дни и след това да ви сканирам направената кардиограма. Ама пак няма да се разбира. Истината е, че единственият начин, по който мога да ви разкажа за Беглика е чрез думи, а те са толкова по-слаби от това, което бълбука и ври вътре в…