юли е на една

Вървя към контейнера някъде след залез. Единственото място и единственото време, в което мога да съм сама вечер. Е, когато и Лукаш е вкъщи, разбира се. Мога да мисля за това колко ненормално е детето ти да е на една година, а все още да има възможност да се събуди с рев половин час след…