аналема

Казват, че сме намалена като мащаб Вселена. Че клетките ни носят микроскопични отломки от Големия взрив. Мисля, че е вярно. Животът ни толкова прилича на един ден. Ето, слънцето изгрява и ние – тепърва учещи се на вървене – хвърляме дълга сянка напред – в бъдещето. Облени сме в мека, топла светлина, която кара всичко…