притегателната сила на абсурда

Дните минават толкова бързо, че все едно съм живяла в Чехия в миналия си живот. Имам чувството, че колкото и промени да настъпват всеки ден, все едно нищо не се случва. Не знам дали това е хубаво или лошо. Чувствам се така, все едно в момента животът е в някаква изчаквателна фаза и се готви…

тръгване

Вървя по гладко асфалтирания път, който води извън селото. Аз съм единственият пешеходец. Чувам колите идващи отзад и отпред дълго преди да ме задминат. Сигурно е от чистия въздух тук горе. Чудя се какво ли си мислят шофьорите и дали изобщо ги интересува защо вървя по този пуст, но гладък път в планината. За щастие,…