вярвам, но не знам

Понякога имам нужда от религия. От писан или неписан списък с твърдения, който ти казва точно и ясно какво си, какво е, какво е станало, какво ще стане. Понякога вярата не е достатъчна. Понякога просто не знам определени неща. Например… Какво става с душата след смъртта? Толкова невинен въпрос, когато е зададен между другото –…