моята истина за истината

Коя е правилната религия? Как трябва да се възпита едно дете? По какъв начин трябва да се учи език? Какво означава „правилно хранене“? И ако мислите, че съм задала най-баналните трудни въпроси… Кой днес сме днес? Колко е часът? Дори на тези два прости въпроса светът не може да отговори единодушно. Какъв е тогава този…

в теб намерих мен

Влизам в спалнята и виждам дрехите, нахвърляни по леглото. Сутринта само чувах от кухнята как се приготвя за интервюто за работа, а сега – малко по-късно – епизодът се запълни и с липсващите визуални елементи. Виждам възможностите, които е отхвърлил (макар, че нямах време да огледам тази, на която се бе спрял). Усещам как се…