учебник по лична история

16 юни 2012 година В личния си дневник съм записала следното: „независимо какво ще стане утре, след една година или след една минута преди малко летях на две крила едното – на спонтанно взетото решение другото – на пеперуда едното ме крепеше по-добре, защото пеперудата ме пита дали през лятото умират северните ветрове а аз…