лето

Правилният начин, по който трябва да се пише (и изговаря от всички хора, които не използват шопски диалект) „лято“ е „лето“, защото, според моите собствени (реализирани само в главата) изследвания върху славянското езиково семейство, тази дума идва от глагола „летя“. Смисълът, обаче, не е „рея се свободно като птичка, която няма никакви задължения като вадене…