аурора

не сме нищо повече от клетките на Вселената нищо по-малко от Нейната същност желанието ти е анти-гравитация желанието ми – докосване до вакуума въртя се в не-живота и в същия миг раждам разрушение и сътворение в опит за самоубийство създават стратосфера в опит за оттегляне – изплъзващи се аурори взрив от светлина в арктическите нощи под…

неизбежнощ

времето от залез до изгрев в което липсата му се изостря възглавницата става черна дупка завивката завива в преспа кошмари от космичен студ   „ледена нощ, мили“ „ледена нощ“