навързване = оплитане

Катерачът ще направи от едно въже животоспасяващ възел с няколко уверени движения. Обикновеният неумел човек ще завързва, оплита, премята, увива и накрая или ще се оплете или въжето ще падне в краката му като змия. Аз съм обикновен неумел човек и се оплитам. Не знам дали защото напоследък не се срещам с много хора и…

Баира

Днес отидох на баира да търся гъби и да се поосвободя малко от натежаващите мисли за бъдещето. Не намерих гъби, но се върнах към миналото си. Баира е специално място. Сигурно за това името му е в единствено число, макар че реално това са много баири, покрити с тръни, жълти, сухи. Географски погледно, това е…