Леглото на Остерман

Фотографката Франс Скъли Остерман за „леглото“: „a place that is tactile, sensual, sexual; our most intimate place. When one or more of our senses are muted, others become more sensitive. With the quiet and darkness of night, touch becomes heightened: enrobed in cool, smooth sheets, head on a soft pillow, and the comforting texture of…

Как се планира приключение

На пръв поглед заглавието съдържа логическа грешка. Как така „да планираш приключение“? Нали приключението се крие именно в неочакваното, във внезапно изникващото, в неизбежно подреждащото се? Спокойно, не съм се отказала от личната си теория за щастие. Отговорът ми на предния въпрос все още е твърдо „да“. Но последното ми пътуване доказа, че всяко приключение…