Една сутрин в Рая

(29 август 2011: от Рая:)) За мен няма значение къде пия кафето си, защото го обичам. Всъщност, когато пиеш кафе рано сутрин, то събира цялата ти реалност – извън нея няма нищо (освен може би музика, долитаща отнякъде), така че мога да го пия навсякъде и ще съм доволна от живота. Да пиеш кафе в…